PLAN EEN ADVIES AFSPRAAK

Swiss Care Center is een platform van zelfstandige professionals (Lilian Claasen, Berry Staals, Danielle van Beelen, Yvo Baak, Linda Zandbergen en Ellen Kok). Opdrachten worden door elke professional zelfstandig aanvaard en onder enkel de eigen verantwoordelijkheid uitgevoerd; iedere professional hanteert zijn eigen leveringsvoorwaarden, te raadplegen op www.swisscarecenter.nl of klik hier. Swiss Care Center zal dan ook nimmer aansprakelijk zijn voor nakoming door en/of vergoeding van eventuele schade veroorzaakt door een professional.